YENİ NESİL YAZAR KASA – SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR
SORU 1- Kimler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedir?
CEVAP 1- Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükellefler Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarıkullanmak mecburiyetindedir.
Buna göre;
1- 3100 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan (Bakanlıkça muaf tutulanlar hariç),
2- Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren,
3- Perakende olarak mal satışı veya hizmet ifasında bulunan,
4- Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan satışları bulunan, diğer bir ifade ile perakende satış fişleri ile belgelendirilebilecek nitelikte satışları olan (Mükellefin bütün satışları için kendiliğinden fatura düzenliyor olması yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetini kaldırmaz.) mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedirler.
SORU 2- Kaç tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz vardır?
CEVAP 2- Basit/bilgisayar bağlantılı ve EFT-POS özellikli (Pos yazarkasa) olmak üzere temel olarak iki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz vardır.
Ayrıca, akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu Tebliğ kapsamına girmektedir.
SORU 3- EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kimler, hangi tarih itibariyle kullanmak zorundadır?
CEVAP 3- 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde yapılan açıklamaya göre,3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan (Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç) mükelleflerden sadece;
– Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar,
– Yol kenarı otopark hizmeti verenler,
01/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmak zorundadırlar.
Bu kapsama girmeyen mükellefler de isterlerse bu tür yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.
SORU 4- 01/10/2013 tarihi itibariyle EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler bu cihazlarını ne zamana kadar vergi dairesine kayıt ettireceklerdir?
CEVAP 4- 01/10/2013 tarihi itibariyle EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler (faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlarla, yol kenarı otopark işletenler) aldıkları cihazlarını fatura tarihinden itibaren en geç 90 gün (30/12/2013 tarihini geçmemek üzere) içerisinde vergi dairesine kayıt ettirerek “ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı” almak suretiyle kullanmaya başlayacaklardır. Mükellefler, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kurulumuna kadar geçen süre içerisinde (30/12/2013 tarihini geçmemek üzere) mevcut ödeme kaydedici cihazlarını ve seyyar EFT-POS’larını kullanabilirler.
SORU 5- Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kimler, hangi tarih itibariyle kullanmak zorundadır?
CEVAP 5- 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (c) bendinde yapılan açıklamaya göre;
-3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna istinaden Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç olmak üzere anılan Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan diğer tüm mükellefler 01/01/2016 tarihinden itibaren basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmak zorundadırlar.
Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.
SORU 6- Toptan ticaretle uğraşmaktayım ve faaliyetimde seyyar EFT-POS (banka POS’u) kullanmaktayım. EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetim var mı?
CEVAP 6- Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirildiğinden, toptan ticaretle uğraşan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.
SORU 7- Basit usule tâbi mükellefim ve faaliyetimde seyyar EFT-POS (banka POS’u) kullanmaktayım. EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetim var mı?
CEVAP 7- Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirildiğinden, basit usule tâbi mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.
SORU 8- Otel işletiyorum otel bünyesinde dışarıdan gelenlere de hizmet veren bir restoran bulunmaktadır ve işletmemde seyyar EFT-POS kullanıyorum. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetim var mı?
CEVAP 8- 49 seri no.lu ödeme kaydedici cihaz genel tebliğinde “münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel işletmecileri ÖKC kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmıştır. Günlük müşteri listesinde kayıtlı olmayan ve dışarıdan gelen müşterilere de hizmet vermeniz sebebiyle yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetiniz vardır.
SORU 9- Otopark işletmecisiyim. Bir yol kenarı,bir de sabitotoparkım var. Yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetim var mı ?
CEVAP 9- 426 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümündeki açıklama uyarınca;
-Yol kenarı otoparkınızda 01.10.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ÖKC,
-Sabit otoparkınızda 01.01.2016 tarihinden itibaren, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır. Sabit otoparkınızda EFT-POS özelliği olan yeni nesil ÖKC de kullanabilirsiniz. Ayrıca, 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü bölümünde nitelikleri belirtilen cihazları kullananların, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.
SORU 10- Akaryakıt istasyonu işletmecisiyim ve akaryakıt satışlarımı pompalara bağlı yazar kasalardan otomatik olarak çıkan ödeme kaydedici cihaz fişleri ile belgelendirmekteyim. Bu satışlarla ilgili tahsilatımda seyyar EFT-POS cihazı (banka POS’u) kullanmaktayım. EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetim var mı?
CEVAP 10-: Mevcut uygulamada, akaryakıt istasyonlarında taşıtlara yapılan akaryakıt satışları pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirildiğinden, pompalardan yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili tahsilat için seyyar EFT-POS (banka POS’u) cihazını kullanmaya devam edebilirsiniz.
Ancak, akaryakıt harici satışlarda (market, oto yıkama, yağ değişimi vb.) seyyar EFT-POS cihazı kullanılması hâlinde, münhasıran bu satışların belgelendirilmesinde EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması icap etmektedir.
SORU 11- Faaliyetimizde seyyar EFT-POS kullanıyoruz. Elimizde bulunan ve müşterinin ayağına gitmek suretiyle yapılan tahsilâtlarda kullanılan birden fazla seyyar EFT-POS cihazımız (mobil banka POS’u) mevcuttur.Her bir mobil pos için EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak zorunda mıyız?
CEVAP 11- Perakende nitelikli mal satışlarının veya hizmet ifalarının bedelinin tahsilinde kullanılan seyyar EFT-POS’larının mobil banka POS’u) tamamı EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilecektir. İhtiyaç fazlası olup kullanılmayan seyyar EFT-POS’larının (mobil banka POS’u) ise iptal edilmesi veya hiçbir şekilde perakende nitelikli satışların bedelinin tahsilinde kullanılmaması gerekir.
SORU 12- Kargo işletmeciliği yapmaktayım, vermiş olduğum hizmetin karşılığını seyyar POS cihazı ile tahsil ediyorum. Yeni nesil ÖKC kullanacak mıyım?
CEVAP 12- 3100 sayılı Kanunla ilgili 2 Seri No.lu Genel Tebliğde, kara, hava, deniz ve demiryolları ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetiyle uğraşan mükellefler, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin dışında bırakıldığından, söz konusu faaliyetinize istinaden gerçekleştirilen dağıtım ve kurye hizmetlerine ilişkin tahsilatlarla ilgili olarak EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuz yoktur.
SORU 13- Serbest muhasebeci mali müşavirim. Yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetim var mı?
CEVAP 13- Serbest meslek faaliyetinde bulunmanız sebebiyle 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına girmediğinizden yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanma mecburiyetiniz yoktur.
SORU 14- İşyerimde kullanmakta olduğum önceki mevzuata göre onaylanmış bulunan yazar kasamın mali hafızası 01/01/2014 tarihinden sonra dolarsa, dolan bu mali hafızayı yeni bir mali hafıza ile değiştirebilirmiyim?
CEVAP 14- Hayır değiştirilemez. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (d) bendinde, mükelleflerin, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilecekleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmayacağı ve cihazların 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihazlarla ilgili Genel Tebliğin 4üncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacağı ile cihazı hurdaya ayrılan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri açıklanmıştır.
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s