Maliye mükellefleri yeni nesil pos cihazı ile izleyecek

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın sorusu üzerine, seyyar EFT-POS cihazları ile yazarkasaların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değişiminin temmuz ayında başlayacağını açıkladı.

Seyyar EFT-POS kullananlarla, yol kenarı otopark hizmeti verenlerin birinci grupta yer alacağını ve bunlar için zorunlu uygulamanın 1 Temmuz’da başlayacağını kaydeden Şimşek, diğer mükellefler içinse zorunluluğunu 1 Ocak 2016’da başlayacağını belirtti.

Kaç adet cihazın değişeceği konusunda bakanlıkta bilgi olmadığını, ancak diğer gruplarda toplamda 1,5 milyon adetlik bir cihaz değişikliğinin söz konusu olduğunu belirten Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara erişim sağlayabileceğini, mükelleflerle ilgili yapılacak denetimlerde kullanmak üzere anlık veya dönemsel mali bilgileri alabileceğini ifade ederek “Bilgiler, Gelir idaresi Başkanlığı’na şifrelenmiş olarak güvenli bir şekilde gelecek ve bu bilgilere üçüncü kişilerin erişememesi için gerekli teknik tedbirler alınacaktır” dedi.

Anka’nın haberine göre Şimşek, yeni nesil cihazların mali hafızalarının en az 10 yıllık veriyi tutabileceğini, kapasiteleri dolunca içindeki veriyi en az 5 yıl saklayabileceklerini, mevcut yazarkasalardan mali hafızası dolanların ise 2014 yılı başında hurdaya ayrılacağını bildirdi.

“Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık maliyet olacak”
CHP’li Oran Bakan Şimşek’in yanıtı üzerine yaptığı değerlendirmede, yazarkasa değişiminin 1,5 milyar dolara yakın bir maliyet ortaya çıkaracağını belirterek, küçük esnafın zorlanmaması için hükümetin acilen uygun kredi koşullarını yaratması gerektiğini belirtti.

Oran’dan güvenlik uyarısı
İşin mali boyutunun dışında bir de veri güvenliğinin söz konusu olduğuna dikkat çeken Oran, Maliye Bakanlığı’nın yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla tüm mükelleflerin ekonomik faaliyetlerini anlık olarak izleyebileceğini ifade etti. “Bir anlamda Maliye de artık ‘Big Brother’ olacak” diyen Oran şöyle devam etti:

“Çünkü Bakan’ın da kabul ettiği gibi her firmanın o an ne kadarlık satış yaptığı eş zamanlı olarak Maliye tarafından görülecek. Yani bir anlamda Maliye de artık tıpkı Orwell’in ‘1984’ adlı romanındaki ‘Big Brother (Büyük Ağabey)’ olacak. Bu, kötüye kullanılabilecek, risk barındıran bir işleyiş olarak ortada duruyor. Maliye bu bilgilerin güvenliğini sağlayamazsa rakip firmalar birbirlerini bu şekilde kontrol edebilecek ve haksız rekabet örnekleri çokça yaşanabilecektir. Umarım Maliye sözünü ettiği önlemleri tam olarak alır ve bu konularda bir suiistimale yol açmaz.”

Oran, kayıt dışılıkla mücadele stratejisi çerçevesinde yapılan düzenlemeye dayalı olarak 2,2 milyon adet yazarkasanın 2015 yılı sonuna kadar yeni nesil kasalarla değiştirileceği ve yazarkasa ile POS cihazlarının birleştirileceği bilgisinin doğru olup olmadığını sormuştu. Oran ayrıca, Maliye Bakanı Şimşek’e yeni nesil cihazlara anlık erişim sağlanabileceği için elde edilecek bir firmanın iş yapıp yapmadığı bilgisinin nasıl kullanılacağı sorusunu yöneltmişti.

Reklamlar

Garanti Bankası Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz – Yazar Kasa Pos

garanti_yazarkasa_pos-600x337

Garanti Yazarkasa Pos – Garanti Bankası Yeni Nesil Yazar Kasa

Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili ön bilgi müşterilerine iletilmiştir.

Buna Göre;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) olan yazarkasa ve POS cihazlarına ilişkin uygun yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Bu düzenleme ile birilkte üzeirnde hem yazar kasa hemde pos donanımı olan cihazlar kullanılmaya baslanacaktır. Sözkonusu mevzuat değişikliği için kademeli bir geçiş takvmi bulunmaktadır. Değişiklik ilk olarak mobil pos cihazı kullanan, evlere servis yapan (kapıda ödeme alan) firmalar ve masada ödeme alan restoran işyerlerinde uygulamaya alınacaktır.

Bu işyerleri 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren kullandıkları mobil POS cihazları yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır.

2013 Temmuz ayından önce ilgili Garanti üye işyerlerine hafif, ergonomik, teknolojik ve maliyet olarak en avantajlı ürün uygun ödeme seçenekleri ile sunulacaktır.

İlerleyen dönemde uygulama kapsamına girecek diğer üye işyerlerine ayrıca bilgilendirma yapılacaktır.

Saygılarımızla

T. Garanti Bankası A.Ş.

 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Güvenlik Özellikleri İle İlgili Olarak Hazırlanan Koruma Profili Taslağı

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Güvenlik Özellikleri İle İlgili Olarak Hazırlanan Koruma Profili Taslağı “New Generation Cash Register Fiscal Application Software Protection Profile Draft” Yayımlanmıştır.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Koruma Profili Taslağı yayımlanmıştır. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasını müteakip son halini alacaktır.

 

Yazarkasalarda yeni dönem!!

Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili yönetmeliği değiştirdi, esnafa yeni yazarkasa alma zorunluluğu geliyor.

Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazlarda bulunması gereken tertibatlar ve bunların özellikleri ile ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin işlemler ve bilgisayar bağlantılı sistemlerde aranacak teknik ve fonksiyonel özellikleri belirledi.

Maliye Bakanlığı’nın, ”Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlandı

Buna göre, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanmış olan 1 Seri nolu Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde ödeme kaydedici cihazlarda bulunması gereken belli başlı tertibatlar ve bunların özellikleri, ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin işlemler ve 31 Seri nolu Genel Tebliğ’de de bilgisayar bağlantılı sistemlerde aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler belirlendi.

Anılan kanunun 10′uncu maddesinde yer alan ”Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir” hükmü ile bakanlığa verilen yetkiye istinaden, ”Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” adıyla tanımlanan cihazların bazı özellikleri taşıması zorunlu tutuldu.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

YENİ-NESİL-YAZAR-KASALAR

YENİ-NESİL-YAZAR-KASALAR

Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından onay için bakanlığa teslim edilecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, teknik ve fonksiyonel bakımlardan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanacak ”Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu”nda belirtilen özelliklere haiz olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili taraflara ilan etmek şartıyla gerekli gördüğü durumlarda teknik kılavuzlarda değişiklik yapabilecek.

Maliye Bakanlığı’nca, cihazların onaylanması aşamasında ”Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu”nda belirtilen özellikler aranacak ve bu şartları sağlamayan cihazlara onay belgesi verilmeyecek. Ayrıca, Maliye Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yeni nesil ödeme kaydedici cihazların güvenlik özellikleri için Ortak Kriterler Değerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) hazırlamaya yetkili olacak.

Yetkinin kullanılmasını müteakip söz konusu cihazların onaylanmasında, bu belgede yer alan özellikler aranacak.

EFT-POS özelliği olan ve Maliye Bakanlığı’nca onaylanmış bulunan ödeme kaydedici cihazlardan, Ödeme Kartları Endüstrisi PIN İşlem Güvenliği Standartlarına göre ve üstü seviye uygunluk belgesi alınmış olanlar, bu belgelerin ibraz edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığı’nca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak kabul edilecek.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, öngörülen amaca uygun olarak kullanılmasının sağlanması bakımından, ödeme kaydedici cihaz firmaları, satış ve bakım onarım servisleri aracılığıyla gerekli tedbirleri alacak.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi’ne veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca da erişilebilecek özellikleri taşıyacak. Söz konusu cihazlarda mali hafıza, cihaz şasisine, şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda korumalı olarak sabitlenmiş olacak, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi tutulmayacak.

Mali hafızaların arızalanması halinde, yeni mali hafıza aynı şekilde korumalı olarak cihaza sabitlenecek. Kullanılmış cihazların el değiştirmesinde de mali hafıza değişimi olmayacak, ödeme kaydedici cihaz servisi nezdinde gerçekleştirilecek devir sırasında satıcıya ait mali hafıza raporunun ilgili vergi dairesine gönderilmesi suretiyle işlem tamamlanacak, alıcı mükellef satıcının bıraktığı yerden mali hafıza kaydına devam edecek.

Önceki mevzuata uygun olarak onaylanmış cihazların durumu

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülüyor.

Buna göre, üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 sayılı Kanun’la ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31 Aralık 2012 tarihine kadar onaylanabilecek, ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici cihazların onay süresi 31 Aralık 2012 tarihinden sonra uzatılmayacak.

Mükellefler, önceki mevzuat hükümlerine tabi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31 Aralık 2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri nolu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliği’nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacak.

Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getirecek.

Otopark hizmeti verenler de EFT-POS özelliği cihaz kullanacak

Faaliyetlerinde, seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olacak.

3100 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak bu Genel Tebliğden önce yayımlanan mevzuatta yer alan düzenlemelerin bu tebliğe aykırı olmayan hükümleri, yürürlükte olacak.