Yeni Nesil Yazar Kasa ile ilgili bilgilendirme yeterli mi ?

Yeni nesil yazar kasa sistem değişikliği ve aşamalarını ne kadar biliyoruz.

 

Reklamlar

Yapı Kredi Yeni Nesil Yazar Kasa – Pos Yazarkasa

Yapı Kredi Yeni Nesil Yazar Kasa – Pos Yazarkasa

Yapı Kredi Yeni Nesil Yazar Kasa – Pos Yazarkasa

yapı kredi yeni nesil yazar kasa

Yeni nesil yazar kasalarla ilgili tebliğ yayınladıktan sonra gelen bilgilere göre Vera Delta markası altında bir çok bankanın hatta uygulamanın aynı platform üzerinde çalışması bekleniyordu. Mt Bilgi Teknolojileri Vera Delta markası ile ilk ürün olarak piyasada yerini Denizbank ile almıştı. Bilindiği üzere yeni nesil yazar kasanın en önemli özelliği bir çok banka uygulamasının aynı cihaz üzerinde çalışmasıydı. Kısa bir süre içinde tüm bankaların dahil olacağı bu sisteme ilişkin duyuruyu Yapıkredi bankası bazı müşterilerine yapmıştır. Buna göre; Yapı kredi bankası yeni nesil yazar kasa yani pos yazar kasa sektöründede yine iddalı çalışma şartları ile sektörde yerini alacaktır.

Özetle; Yeni Nesil Yazar Kasa Tebliği

1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren perakende satış yapan tüm seyyar pos cihazları yerini yeni nesil ödeme kaydedici cihazların yerine bırakmak zorundadır. Genel olarak ev ve işyerlerine servis yapan ve kapıda ödeme alan tüm mükellefler mobil pos kullanmıyor olsa dahi 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz yani pos yazarkasa kullanmak zorundadırlar.

Mali hafızası dolan yazarkasalar 1 ocak 2014 tarihine kadar kullanılabileceklerdir. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren mali hafızası dolan yazarkasalar yeni nesil yazarkasa kullanmaları gerekiyor.

31 ocak 2015 tarihinden itibaren tüm yazar kasalar yeni nesil yazar kasa kullanmak zorundadır.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Güvenlik Özellikleri İle İlgili Olarak Hazırlanan Koruma Profili Taslağı

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Güvenlik Özellikleri İle İlgili Olarak Hazırlanan Koruma Profili Taslağı “New Generation Cash Register Fiscal Application Software Protection Profile Draft” Yayımlanmıştır.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Koruma Profili Taslağı yayımlanmıştır. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasını müteakip son halini alacaktır.

 

Yazarkasalarda yeni dönem!!

Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili yönetmeliği değiştirdi, esnafa yeni yazarkasa alma zorunluluğu geliyor.

Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazlarda bulunması gereken tertibatlar ve bunların özellikleri ile ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin işlemler ve bilgisayar bağlantılı sistemlerde aranacak teknik ve fonksiyonel özellikleri belirledi.

Maliye Bakanlığı’nın, ”Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlandı

Buna göre, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanmış olan 1 Seri nolu Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde ödeme kaydedici cihazlarda bulunması gereken belli başlı tertibatlar ve bunların özellikleri, ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin işlemler ve 31 Seri nolu Genel Tebliğ’de de bilgisayar bağlantılı sistemlerde aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler belirlendi.

Anılan kanunun 10′uncu maddesinde yer alan ”Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir” hükmü ile bakanlığa verilen yetkiye istinaden, ”Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” adıyla tanımlanan cihazların bazı özellikleri taşıması zorunlu tutuldu.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

YENİ-NESİL-YAZAR-KASALAR

YENİ-NESİL-YAZAR-KASALAR

Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından onay için bakanlığa teslim edilecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, teknik ve fonksiyonel bakımlardan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanacak ”Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu”nda belirtilen özelliklere haiz olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili taraflara ilan etmek şartıyla gerekli gördüğü durumlarda teknik kılavuzlarda değişiklik yapabilecek.

Maliye Bakanlığı’nca, cihazların onaylanması aşamasında ”Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu”nda belirtilen özellikler aranacak ve bu şartları sağlamayan cihazlara onay belgesi verilmeyecek. Ayrıca, Maliye Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yeni nesil ödeme kaydedici cihazların güvenlik özellikleri için Ortak Kriterler Değerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) hazırlamaya yetkili olacak.

Yetkinin kullanılmasını müteakip söz konusu cihazların onaylanmasında, bu belgede yer alan özellikler aranacak.

EFT-POS özelliği olan ve Maliye Bakanlığı’nca onaylanmış bulunan ödeme kaydedici cihazlardan, Ödeme Kartları Endüstrisi PIN İşlem Güvenliği Standartlarına göre ve üstü seviye uygunluk belgesi alınmış olanlar, bu belgelerin ibraz edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığı’nca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak kabul edilecek.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, öngörülen amaca uygun olarak kullanılmasının sağlanması bakımından, ödeme kaydedici cihaz firmaları, satış ve bakım onarım servisleri aracılığıyla gerekli tedbirleri alacak.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi’ne veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca da erişilebilecek özellikleri taşıyacak. Söz konusu cihazlarda mali hafıza, cihaz şasisine, şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda korumalı olarak sabitlenmiş olacak, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi tutulmayacak.

Mali hafızaların arızalanması halinde, yeni mali hafıza aynı şekilde korumalı olarak cihaza sabitlenecek. Kullanılmış cihazların el değiştirmesinde de mali hafıza değişimi olmayacak, ödeme kaydedici cihaz servisi nezdinde gerçekleştirilecek devir sırasında satıcıya ait mali hafıza raporunun ilgili vergi dairesine gönderilmesi suretiyle işlem tamamlanacak, alıcı mükellef satıcının bıraktığı yerden mali hafıza kaydına devam edecek.

Önceki mevzuata uygun olarak onaylanmış cihazların durumu

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülüyor.

Buna göre, üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 sayılı Kanun’la ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31 Aralık 2012 tarihine kadar onaylanabilecek, ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici cihazların onay süresi 31 Aralık 2012 tarihinden sonra uzatılmayacak.

Mükellefler, önceki mevzuat hükümlerine tabi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31 Aralık 2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri nolu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliği’nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacak.

Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getirecek.

Otopark hizmeti verenler de EFT-POS özelliği cihaz kullanacak

Faaliyetlerinde, seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olacak.

3100 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak bu Genel Tebliğden önce yayımlanan mevzuatta yer alan düzenlemelerin bu tebliğe aykırı olmayan hükümleri, yürürlükte olacak.

Yeni nesil yazar kasalara geçilecek ancak..!

UP-811F

Türkiye kayıt dışı ile mücadelede Temmuz’dan itibaren yeni bir döneme girecek. Artık işletmeler aynı zamanda POS cihazı özelliği de bulunan yazar kasaları kullanmaya başlayacak.

Ancak esnaf hem 2 bin lirayı bulan maliyeti hem de kasaların hemen temin edilememesi sebebiyle sıkıntılı.

İyiniyetli davranarak şimdiden bu yazar kasayı alan İstanbul Güngörenli bakkal Mahmut Akkuş ise cihaz kendisine yasal 30 günlük sürede teslim edilemediği için 788 lira usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kaldı.

BİLGİLERİ ANINDA MALİYE’YE AKTARACAK

Yenilenecek yazar kasalar Maliye Bakanlığı’na anlık bilgi gönderecek. Fiş ve fatura bilgileri, POS cihazlarının dekontlarıyla elektronik ortamda karşılaştırılacak. Böylece kayıt dışılık azaltılacak.

Ancak hem 2 bin lirayı bulan maliyeti hem de kasaların hemen temin edilememesi sebebiyle esnaf sıkıntılı.

İstanbul Güngörenli bakkal Mahmut Akkuş’un yaşadığı sıkıntıya değinen İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, “Bu Güngören’deki bir mahalle bakkalımız kendisini tebrik ediyorum. Hemen devletin vermiş olduğu kanunu uygulamış hemen almış. Ama başlar başlamazda 788 lira cezayla başlamış” dedi.

Bakkal Mahmut Akkuş da “Başvuruyu 30-40 gün önce yaptık ama cihazımız bu ayın 4’ünde elimize ulaştı” diye konuştu.

Yeni cihazların sabit hat yerine SIM kartla çalışması da ayrı bir sıkıntı doğurmuş.

YAZAR KASA SATAN ESNAF DA ZORDA

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazları Temmuz’dan itibaren satılacak olması yazar kasa satan esnafı da zor durumda bıraktı.  Bir yazar kasa satıcısı, “Bu kasalardan elinzde maalesef yok. Satıcı kurumlar bankalar. Satabilmek için geliştirdiğimiz cihazlar da Maliye Bakanlığı’nın onayında hala beklemekte” diyor.

Eski tip yazar kasalar 300-350 liraya alınabilirken yeni nesil kasalar 2 bin liradan satılıyor.

Bu fiyata dikkat çeken İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, “Bir ürün var onu alıyorsunuz. Onu da banka pazarlıyor. Bizim itirazımız bir makinayla bu işin olmaması lazım. Çok marka olsun” diye konuştu.

SON TARİH 31 ARALIK 2015

Evlere paket hizmeti veren işletmelerle, otoparklar Temmuz’dan itibaren bu yazar kasaları kullanmak zorunda.

Diğer esnafsa mevcut yazar kasalarının mali hafızası dolunca elindekileri yeni nesil yazar kasalarla değiştirecek. Son tarihse 31 Aralık 2015.

Kaynak:http://www.trt.net.tr/trtavaz/yeni-nesil-yazar-kasalara-gecilecek-ancak—haber-detay,tr,82638.aspx