YENİ NESİL POS CİHAZINI ALAMADI

Esnaf pos cihazı alamadı Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Antalya Şube Başkanı Aydın Çevik,yeni nesil yazarkasa / POS cihazlarının kullanım zorunluluğu ile ilgili uygulamanın 1 Ekim tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini belirterek, “Yüzbinlerce esnaf parasızlık nedeniyle yeni POS cihazını alamadı” dedi. cirosu yüksek OLANA ÜCRETSİZ POS Yeni POS cihazlarının büyük işletmeler için avantaj sağladığının altını çizen ESDER Şube Başkanı Aydın Çevik, “Bu işten yine esnaf zararlı çıktı. Bankalar, belli bir ciro taahhüdü veren işletmeler yeni POS cihazlarını hediye ediyor. Örneğin bir banka, aylık 5 biır lira ciro taahhüdü verenler işletmelere bu cihazları hediye ediyor. Belli bir büyüklüğün üzerindeki işletmeler bu ciroyu zaten yapıyorlar. Dolayısıyla, büyükler yeni nesil POS cihazlarına ücretsiz sahip olurken, küçük esnaf 2 bin liraya varan cihaz bedellerini ödemek zorunda kalıyor” dedi CİHAZINI ALAMAYANA CEZA Şu ana kadar sadece 50 bin esnafın yeni uygulama nedeniyle POS cihazını alabildiğini ve 250 bin esnafın ise bu cihazı alamadığını belirten ESDER Şube Başkanı Çevik, “Eğer yeni süre verilmezse yeni nesil POS cihazı alamayan bu işletmelerin tamamı ceza yiyebilir. Bu arada birçok esnafımızda seyyar POS cihazlarınıbankalara iade edip sabit POS’lara geçiyor. Ancak halen eldeki eski yazar kasaların değerlendirilmesi ile ilgili bir gelişme bulunmuyor” şeklinde konuştu. ANADOLU’NUN BİRÇOK YERİNDE POS CİHAZI KULLANILMIYOR Anadolu’nun birçok yerinde POS cihazı kullanılmadığını ve alış verişlerin nakit yapıldığım ifade eden ESDER Şube Başkanı Çevik, “Vergi kaybırun azalması için kredi kartıyla alış verişinözendirilmesi amaçlanan yeni nesil POS cihazlanyla tam tersine bir uygulama getirilmiş oldu. Büylikşehirlerde zaten kredi kartı çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Banka hareketlerinin takibi çok kolayolduğu için buralarda zaten kayıt dişilik yok. Ancak yapılan bu düzenleme Anadolu’da kartlı alışverişe geçişin süresini uzatabilecektir. Sonuçta, bu işten beklenen elde edilemeyebilecektir” dedi.

Yeni Nesil Eft-Pos Yazar Kasa’da son gün 01/07/2013, peki ya sonra ?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülüyor.

Buna göre: 1. kapsamda seyyar EFT-Pos kullanıcıları bulunuyor. Son tarih 01/07/2013

Kanunun ilgili maddesi;

a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

2. kapsam ise 01/01/2014 – 01/01/2016 arasında başlayacak olan sabit terminal yazarkasa kullanan mükellefleri kapsıyor,

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 1/1/2016 tarihinde başlayacaktır. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler.

Yanlış uygulama; ihtiyacı olmadığı halde eksik/yanlış bilgilendirmeler sonucunda mevcut yazar kasasını EFT-Pos özellikli kasa ile erkenden değişen mükelleflerin sayısı azımsanmayacak rakamlarda. 

Olması gereken;

Mükellefler mevcut yazar kasalarını mali hafızaları dolmadığı taktirde 01.01.2016 tarihine kadar kullanabilirler.

01.01.2014 tarihinden itibaren kullandıkları yazar kasaların mali hafızaları dolması halinde yeni nesil yazar kasa almaları gerekmektedir.

Sadece Faaliyetlerinde Seyyar POS kullanan mükellefler 01.07.2013 tarihinden itibaren Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak zorundadır.

Peki 01/07/2013 geldi, şimdi ne olacak?

Bu sorunun cevabını için gözler Maliye Bakanlığında olacak, son yayınlanan genel tebliğde cezadan söz ediliyor,

Cezai Müeyyide

Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

Ceza ile karşılaşmamak için;

01/07/2013 tarihine kadar Seyyar eft-pos kullanıcıları ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler Vergi dairelerinden izin yazısını alıp Bakanlıkça onaylanmış yetkili ÖKC firmalarından yeni nesil eft-pos özellikli yazar kasa faturası almış olması gerekmektedir.

Ancak;

İlgili madde:

Ayrıca söz konusu Genel Tebliğin 6 numaralı bölümüne göre, 1/7/2013 tarihi itibariyle EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olan mükellefler, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (1/7/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde cihazlarını vergi dairesine kaydettireceklerdir.
Buna göre, anılan mecburiyete tâbi olan mükelleflerin, en geç 1/7/2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş faturalarını almak şartıyla, bu cihazlarını 30/9/2013 tarihini geçmemek üzere bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir.
Cihaz satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek faturalar, Bakanlığımızca onaylanmış yetkili ÖKC firmalarından, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz onayı almış olanlarından alınabileceği gibi, henüz yeni nesil ödeme kaydedici cihaz onayı almamış olanlarından da alınabilecektir. Ancak, mükelleflerin en geç 90 günlük sürenin sonunda kaydettirecekleri cihazların, her hâlükârda Bakanlığımızca onaylanmış modellerden olması mecburidir.

Beklenti;

01/07/2013 tarihine 2 gün kalmış olması ve yükümlülerden bu geçişi yapanların sayısının %30′lara bile ulaşmamış olması yeni bir tarih ve erteleme beklemektedir.

 

Yeni Nesil Pos Yazar kasa ne zaman zorunlu olacak? Yeni Nesil Pos Yazar Kimlere zorunlu olacak?

Yeni Nesil Ödeme Kayıt Edici Cihazlar, (poslu yazar kasalar) esnafın kafasını karıştırdı. Temmuz ayından itibaren kademeli olarak kullanılacak olan poslu yazar kasaların hemen alınması zorunlu değil. İşte bu konudaki son bilgiler:

1-Yazarkasa kullanan mükelleflerin EFT POS uyumlu Yeni Nesil Yazarkasa alacağına dair bugün için zorlayıcı bir karar ve uygulama yok. Yani eski yazar kasalar halen kullanılabilir. Temmuz’da değiştirmek gerekmiyor.

2- Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına 1 Temmuz 2013′ten itibaren kademeli olarak başlanacaktır.

3   Mükellefler kullandıkları mevcut yazarkasaların mali hafızaları dolmadığı sürece 31.12.2015 tarihine kadar kullanabilecekler.

4-   Mevcut yazarkasaların mali hafızalarının 01.01.2014 tarihinden itibaren dolması durumunda, cihaz hurdaya ayrılacak ve yerine Yeni Nesil Yazarkasa kullanılmaya başlanacaktır.   Yeni işe başlayan mükellefler 31.12.2015 tarihine kadar eski tip Yazarkasaları alıp kullanabileceklerdir.

5  İşyerlerinde yazarkasa kullanan mükelleflerden, faaliyetlerinde SEYYAR EFT POS cihazı kullananlar 1 Temmuz 2013′ten itibaren SEYYAR EFT POS cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

6-Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1.7.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda.

7.   01.Ocak.  2016 tarihinden itibaren tüm Ödeme Kayıt Edici Cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler, Yeni Nesil Yazarkasa kullanmaya başlayacaklardır.

 

Yeni nesil pos yazar kasalara geçişte son 3 gün – Son gün 01/07/2013

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak için son üç günleri kaldı.

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan KDV mükellefleri, 1 Temmuz’dan itibaren kullanmak zorunda olacakları pos yazar kasa ödeme kaydedici cihazları almak için, satış yapan yetkili bayi ve banka şubelerine başvuruyor.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara POS desteği sağlayan bankanın Edirne Şube Müdürü Ersoy Erdoğan, eve ve ayağa hizmet götüren sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, 1 Temmuz itibariyle yeni nesil yazarkasalara geçmek zorunda olduğunu söyledi.

Yeni nesil pos yazar kasa ödeme kaydedici cihazların, Gelirler İdaresi’ne bağlı olarak çalıştığını belirten Erdoğan, içinde SİM kart bulunan cihazlardan yapılan tüm işlemlerin Gelirler İdaresi’ne yansıdığını ifade etti.

Cihazların, hem yazar kasa hem de pos makinesi özelliğine sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Şu anki işletmelerde bir sürü pos makinesi ve yazar kasa var. Pos makinesinde yaptıkları işlemlerden sonra bir de yazar kasadan fiş vermek zorunda kalıyorlar. Bu yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda hem fiş hem de pos slibi aynı anda veriliyor” diye konuştu.

Yeni nesil cihazlara geçiş süresinin kısalması nedeniyle, işletme sahiplerinin elini çabuk tutması gerektiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“1 Temmuz’da yeni nesil pos yazar kasalara geçmesi gereken sektörlerle ilgili talepleri karşılamak adına biraz yoğunluğumuz var. Bugüne kadar 55 cihaz bağladık. Bunların çoğunluğunu restoranlar oluşturuyor. Sözleşmeleri alınmış ve kurulumu beklenen 40 civarında cihaz var. Başvurusunu değerlendirdiğimiz 40 civarında da işletmeci var. Muhasebecilerin yönlendirmesi de önemli. Onlar da müşterilerine bilgi verdikçe, talep artıyor. İsteyenler yazar kasalarını bayiden de satın alabiliyorlar. Biz satılan yazar kasaların pos desteğini sağlıyoruz.”

SÜRENİN UZATILACAĞINI DÜŞÜNÜP ALMAYANLAR VAR

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların satışını yapan Bekir Balkan da duyarlı vatandaşların konuya önem verdiğini, bazı mükelleflerin yeni nesil cihazlara geçişte sürenin uzatılacağını düşünerek beklediğini belirtti.

Cihazları satın almayan işletmecilere cezai işlem uygulanacağını ifade eden Balkan, “Edirne’de 800 civarında mobil pos cihazı olduğunu tahmin ediyorum. Bu kullanıcıların içinde son günlere çok büyük bir yığılma olmasını bekliyoruz. Satış faturalarını kesebilmemiz için mükelleflerden, vergi dairesinden alınması gereken izin belgesini istiyoruz. Bu izin belgelerinin de bize 1 Temmuz’a kadar gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kullanan kitabevi sahibi Murat Şarbalkanlı da 2 aydır işlem yaptıkları cihazdan son derece memnun olduklarını, kendileri içinde zorunlu hale gelecek cihazı önceden satın aldıklarını söyledi.

Yeni Nesil Yazar Kasa – Cihaz faturası alan ceza ödemeyecek!

Yazar-kasa uygulamasında cezalı duruma düşmemek için 1 Temmuz’a kadar yeni cihaza ait fatura alınması gerekiyor

YENİ-NESİL-YAZAR-KASALAR

yeninesilyazarkasapos

3100 Sayılı Kanun çerçevesinde

Yeni Nesil Ödeme

Kaydedici Cihazların Kullanılma

Mecburiyeti ve Onaylanmasına

Dair Usul ve Esaslara İlişkin Genel

Tebliğ’e göre, firmaların 1 Temmuz’dan itibaren

yeni nesil yazar kasa alındığına dair

bir fatura alma zorunluluğu başlıyor.

Cihaz üreticilerinden fatura alabilmek

için ise mükelleflerin bugünden itibaren 1

Temmuz’a kadar vergi dairelerine gidip,

‘yeni nesil yazar kasa kullanma izni’ni belirten

belgeyi almaları gerekiyor. Ancak firma

ve esnafın büyük çoğunluğu bu değişimden

ve gelecek cezadan habersiz.

Seyyar kullanmayanlar rahat

Diğer yandan faaliyetlerinde seyyar POS

cihazı kullanan mükelleflerin dışındaki işletmeler

ise mevcut yazar kasalar 2015

sonuna kadar kullanabilecek. Bu sürede hafızası

dolan cihazlar için işletmelere 2014 yılında

mali hafıza verilmeyecek. Bu çerçevede

2015 sonuna kadar Türkiye’de 2.2 milyon

yazar kasa değişimi öngörülüyor.

İbraz edemeyen yanacak

Yeni yazar kasa uygulamasından ilk etapta

sayılan 160 bin olduğu tahmin edilen faaliyetlerinde

seyyar POS cihazı kullanan mükellefler

sorumlu. Firmalar 15 Haziran’da

yayımlanan söz konusu tebliğe göre, 1 Temmuz’a

kadar yeni nesil POS özellikli yazar

kasa aldıklarını belgeleyen faturalan cihaz

üreticilerinden elde etmek zorunda. Firmalar,

E k im 2013′e kadar da yeni cihazlarını

çalışır hale getirmeleri gerekiyor.

Ekim ayına yetişmesi zor

Hugin Yazılım Teknolojileri Genel Müdür

Vedat Nommaz, “Geçen hafta yayımlanan

426 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde,

özellikle cihazı Maliye’ye bildirme zamanı

konusunda 1 Temmuz’dan itibaren 90 günlük

bir süre verildi. 1 Temmuz’da fatura

almayanlara ceza gelecek. Bu

f 3 ay, entegrasyon için önemli bir

T süre. Ancak talep ve arz düşünüldüğünde

uygulamanın ekim ayın

a yetişmesi zor” dedi.

Yeni yazar kasa uygulamasından ilk etapta sayıları 160 bin olduğu

tahmin edilen seyyar POS cihazları değiştirilecek. Yeni cihazlar,

altyapıları tamamlanmış şekilde ekim ayında hazır hale getirilecek.

Onay süreci henüz bitmedi

Hugin Yazılım Genel Müdürü

Vedat Nommaz, ilk aşamada Hug

inin de içinde bulunduğu, sektörde

tecrübeli olan firmalara onay

verilmesinin beklendiğini,

dolayısıyla onay

sürecinin henüz bitmediğini

söyledi. Nommaz

şöyle konuştu: “Mobil

kapsamında 350 bin cihazın

üretimi ve kurulumundan

bahsedi-yoruz. V. Nommaz

Faturayı kasa

üreticisi kesecek

VERGİ dairelerinden yeni nesil

yazar kasa kullanma izin belgelerini

alanların yetki verilen

yazar kasa firmalarına gidip kasa

satın aldıklarına dair fatura kestirmeleri

gerektiğini belirten

Genel Müdür Vedat Nommaz,

“Maliyeden izin alanların siparişlerini

alıp cihaz teslimatından

önce fatura keseceğiz. Tebliğde

belirtilen 3 aylık sürede de cihazlarını

üretip kurulumunu yapacağız.

Tabi bu süre içinde Gelir

İdaresi ve bankaların da entegrasyon

için altyapılarını tamamlamaları

gerekiyor”diye konuştu.

Cihaz üreticileri gerekli operasyonu

sağlayabilmek için altyapılarını

güçlendirip ivedi şekilde ciddi yatırımlar

yapıyorlar. Onaylı cihazlar

arasında tercih yapması gerekecek

mükelleflere önerimiz

iki özelliğe

yoğunlaşmaları: 1) Cihazın

seyyar kullanıma uygun,

ufak ebatlı ve hafif olması 2)

Tüm bankalarla entegrasyon

imkanı olmasıdır.”

Rekabette somut

adımlar önemli

“MALİYE Bakanlığı ilgili kurumlarıyla

onay alma çalışmalarını

yürüten üreticilere gerekli

ortamı sağlama yönünde somut

ve etkin adımlar atmıştır” diyen

Hugin Yazılım Teknolojileri Genel

Müdürü Vedat Nommaz, bu faaliyetler

sayesinde rekabetin

sağlanacağı ve mükelleflerin seçim

imkanlarının genişleteceği

ortamın önemine dikkat çekti.

Vedat Nommaz, yeni uygulama

ile bankaların POS kiralama sisteminin

ortadan kalkacağını,

bundan sonra cihaz sahibinin işletmeler

olacağını kaydetti.

Yeni Nesil Yazar Kasa da 90 gün karmaşası

Gelir İdaresi Başkanlığı 20 Haziran 2013 tarihinde Yeni Nesil ÖKC ler ile ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuruya göre daha önce belirlendiği üzere faaliyetlerinde seyyar EFT-POS kullanan yazar kasa mükellefler, 1/7/2013 tarihinden itibaren Yeni Nesil ÖKC özellikli EFT-POS cihazları kullanmak zorundalar. Ancak duyurunun ileriki paragraflarında bir karmaşa mevcut.

Duyuruya göre 1/7/2013 tarihine kadar, herhangi bir yazar kasa bayiinden fatura alırlarsa 30/9/2013 tarihine kadar vergi dairelerine cihaz onayı yaptırmaları durumunda herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Fakat üretici firmalar o tarihe kadar tasarladıkları cihazı onaylatamazlarsa veya üretim yapmazlarsa bu durumda yine vatandaş zarar görecek. Fatura kesen bayiler ortada bir üretim yoksa cihazı veremeyecek ancak fatura kestiği için ücretini alacak yani olmayan bir ürün satılacak. Bu yöntem Yeni Nesil ÖKC pazarında şu an tek olan üretici nedeniyle, diğer üreticileri korumak adına yapılmış gibi görünüyor. Ancak o firmaları korurken esnafın zarar görmesine neden olabilecek bir karar alındığı ortaya çıkıyor.

Ayrıca faturalar 1/7/2013 tarihine kadar düzenlenmiş olması gerekiyor. Yani bugün itibarıyla kalan 9 günde faturayı alan 90 gün daha zaman kazanacak ancak 9 günde yazar kasa firmaları ne kadar kişiye ulaşır, olmayan bir ürünü satın almaya razı eder, izin yazısı süreci tamamlanır ve fatura kesilir orası şu an muamma.

Sonuç olarak GİB yeni nesil yazar kasalara geçiş kararı verdi ancak tek bir firma dışında hiç bir firma cihazını hazırlayamadı. GİB geçiş sürecini ertelemek istemiyor, ancak tekel oluşmasına da razı değil. Günü kurtarmak için böyle bir duyuru yayınlamış görünüyor. Olmayan ürünün faturasını al, 90 gün idare edeyim diyor. 90 gün içinde üretici cihazını onaylatamazsa esnaf ile yazar kasa bayileri arasında ciddi tartışmalar çıkacağı kesin görünüyor.

Burada bir senaryo daha çizelim; X bir yazar kasa bayii yüzlerce esnafa uygun fiyatlı ürün adı altında faturalar kesip piyasadan yüzbinlerce lira topladıktan sonra ortadan kaybolabilir mi?

Yeni Nesil POS-yazar kasada rekabet başladı

Tüm mobil POS cihazları 1 Temmuz itibariyle POS ve yazar kasanın bir arada olduğu cihazlar ile değişiyor.

 

Özellikle ev ve işyerlerine serviste kullanılan mobil POS cihazlarının tümünün değiştirilmesini sağlayacak yeni uygulama, POS-yazar kasa cihazı üretecek şirketler arasında rekabet başlattı. Murat Sancak’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı MT firmasının ardından Beko, Hugin ve Profilo da POS-yazar kasa satışı için kolları sıvadı. 1 Temmuz itibariyle 350 bin mobil POS cihazının, POS-yazar kasalarla değişmesi gerekiyor. Şartname için üreticiler arasında rekabet başladı. Üç yıl önce mobil POS-yazar kasa üretimi için kolları sıvayan MT firması, Vera Delta markalı cihaz için lisans almayı başarmıştı. MT’nin bu cihazı yeni düzenlemeye uygun tek cihaz iken, 1 Temmuz’a sayılı günler kala Beko, Hugin ve Profilo da satış için hazırlıkları tamamladı. Gazete ilanlarıyla POS-yazar kasa cihazını duyuran Beko, mükelleflere GSM kartı içinde ve aylık iletişim vergilerinin dahil olduğu bir paket ile cihazı sunuyor. Hugin ve Profilo’nun ürettiği POS-yazar kasalar ise internetten satışa sunuldu. Geçtiğimiz günlerde DenizBank ve MT Bilgi Teknolojileri’nin işbirliğ ile Vera Delta markalı cihazın DenizBank İşletme Kart ile 36 ay boyunca aylık minimun 2 bin lira harcama sözü veren işletmelere ücretsiz verileceği açıklanmıştı.

ÇİFTE LİSANS GEREKİYOR

POS-yazar kasa cihazını üreten şirketlerin öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ‘bu firma yazar kasa yapabilir’ yetkisi alması gerekiyor. Cihazın, yolsuzluk testinin yapılması için VISA ve MasterCard’ın yetki verdiği kuruluşlar olan PCI laboratuvarlarına gönderilmesi isteniyor. İkinci lisans ise Maliye Bakanlığı’nın Nisan 2012’de yayınladığı tebligat ile TÜBİTAK farklı testler uygulayarak cihaza bir lisans daha veriyor.

Cihaz faturası yetiyor

MALİYE Bakanlığı, geçen hafta bir tebligat daha yayınladı. Yeni nesil ödeme cihazı alacak mükelleflere kolaylık sağlanan tebligata göre, POS-yazar kasaları teslim almayan şirketlere 1 Temmuz’a kadar cihaz faturası yeterli olacak. Böylece elinde yeni nesil cihazın faturası olan mükellefler eski cihazlarını 3 ay daha kullanabilecek. Ancak 90 günün sonunda cihazların lisanslı olması gerekiyor.

 

Kaynak :http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/23566936.asp

 

 

Yeni Nesil – Yazarkasa değişirken ‘tek satıcı’ya kamuflaj

Yeni nesil yazarkasaya geçiş 1 Temmuz’da. ‘Tek bir onaylı cihaz var. Rekabet yok’ eleştirisine karşı üreticilere olmayan cihazı ön sipariş faturası ile satma imkanı getirildi.

Katma Değer Vergisi mükelleflerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetine yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğinden daha önce sözetmiştim. Uygulamanın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. 1 Temmuz yani önümüzdeki hafta pazartesi günü öncelikle seyyar POS cihazı kullananlar yeni nesil yazarkasalarını satın almış ve bunu kullanmaya başlamış olacaklar.

Uygulamanın amacı güzel de bu tarif edilen yeni nesil yazarkasanın sadece tek bir üreticisi olmasının tuhaflığına dikkat çekmiştim. Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın büyük ortağı olduğu MT Grup, Maliye Bakanlığı’nın değişikliğine çok çabuk ayak uydurup tam da tebliğlerde tarif edilen cihazı üretmeyi başarmış onayları da alarak ‘1 Temmuz’a hazırım’ diye ortaya çıkmıştı.

Adapte olamadılar

Şu an yazarkasa piyasasını domine eden mevcut üreticiler yeni nesil yazarkasaya nedense adapte olamadılar, dünyada eşi benzeri olmayan sıfırdan ortaya çıkacak ve büyük bir pazar oluşturacak ürünü geliştirecek zamanı bulamadılar.

Ben de bunun tuhaf bir durum olduğuna, bu büyük değişimde sadece tek bir firmanın ürününün ortada görünmesinin rekabete uygun olmayacağına vurgu yapmıştım. Diğer üreticiler madem bu işte geride kaldı, 1 Temmuz 2013 tarihinin biraz ötelenmesinin düşünülmesi gerektiğini ifade etmiştim.

Hemen her konuda, çok önemsenen Ticaret Kanunu’nda bile uygulama tarihleri ötelenebilirken, bu yazarkasa mevzuunda Maliye Bakanlığı enteresan bir şekilde 1 Temmuz tarihinde direndi.

Rekabet nasıl olacak?

Gerekli izinleri alabilmiş onaylı tek bir ürün var. O halde şu son 1 haftasına girdiğimiz noktada sadece Vera ürünleri satılacak.

Maliye Bakanlığı işte bu noktada ‘Haksız rekabet’ eleştirilerini önleyebilmek ve ‘Koca piyasa tek bir ürüne terkedildi’ eleştirilerine maruz kalmamak için eşine az rastlanır bir hamle yaptı. MT Grup dışında yazarkasa üretimi yapan firmalara “Benden onaylı bir cihazın olmasa da sen sat, bu satışla ilgili 1 Temmuz öncesine dair bir fatura düzenle, 90 gün içinde de vergi dairesine kaydettirilip kullanılacak şekilde ürününü müşterine teslim et” dendi.

Ve ilave etti: “Cihaz satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek faturalar, Bakanlığımızca onaylanmış yetkili firmaların, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz onayı almış olanlarından alınabileceği gibi, henüz yeni nesil ödeme kaydedici cihaz onayı almamış olanlarından da alınabilecektir. Ancak, mükelleflerin en geç 90 günlük sürenin sonunda kaydettirecekleri cihazların, her hâlükârda Bakanlığımızca onaylanmış modellerden olması mecburidir”

Olmayan malı kim alır?

Bu düzenlemenin Türkçesi şudur: “Sen eğer firmana güveniyorsan ve 90 gün içinde o ürünü geliştirip gerekli onayları da alabileceğine inanıyorsan buyur Vera dışında başka bir ürüne de gidebilirsin. Yani ben seni kimseye mecbur bırakmıyorum”

Dün bir gazetede Beko’nun yazarkasa ilanını gördüm. Henüz cihaz yok ancak 1.599 TL’den satış yapılıyor. Deniyor ki “Size biz ön sipariş faturası keseceğiz 90 gün içinde de ürününüzü teslim edeceğiz.

Bu anlaşma şekli sadece Beko için geçerli değil. Diğer üreticiler de benzer bir uygulamaya gidebilir. Tabii eğer 90 gün içinde fatura kestiği müşterisine Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı bir cihaz teslim edebileceğine inanıyorsa… Ayrıca bu şartlar da hangi mükellef, henüz olmayan ve onay alacağı şüpheli bir ürünü alır ki?

Gider hazırda onaylı, elle tutulur gözle görülür hangi ürün varsa onu alır.

Böyle bir belirsiz ortam yaratılacağına şu uygulama 1 Ocak 2014’e ertelense büyük kayıp mı olurdu, vergi geliri mi düşerdi diye merak ediyor insan…

Uyanamadılar geçmiş olsun

Piyasada onaylı tek yazarkasa Vera’nın üreticisi MT Grup’un büyük hissedarı Murat Sancak “Diğer firmalar bu değişime neden ayak uyduramadı, bir tek siz üretebildiniz” soruma şu yanıtı vermişti: Maliye stratejik eylem planında satış ve ödemenin bir arada yapılacağı işlemin yazarkasada başlayıp orada biteceği bir sisteme geçeceğini 2008’de duyurdu. 2011 başında da iş tarif edilmeye başlandı. POS ve yazarkasanın birbiri ile konuşması bütünleşik olması lazımdı. Bu alanda bizden çok ileride olan oyuncular işin ruhunu anlayamadı. Bankacılar da onları yanlış yönlendirdi. ‘Başka formül bulunur mevcut büyük yatırım çöpe atılmaz’ dediler, üreticileri inandırdılar. Tasarımda geç kaldılar. Yani uyanamadılar. Bu saatten sonra geçmiş olsun demek lazım.

2 milyar dolarlık büyük değiş-tokuş

Yeni nesil yazarkasaların gelmesi ile 2 milyona yakın mevcut yazarkasa hurdaya çıkacak. Yeni yazarkasalarda EFT-POS özelliği bulunacak. Yani kredi kartı işlemleri yazarkasa üzerinden yapılacak. Kredi kartını geçip, fiş kesmemek gibi bir keyfiliğe izin verilmeyecek. Harici olarak kullanılacak POS cihazları da bu yazarkasaya bağlanacak. Gelir İdaresi internet üzerinden her işlemi saniye saniye görebilecek. Gün boyunca hiç fiş fatura kesmeyen, gün sonuna doğru bir iki fiş kesip Z raporu alan esnaf da tespit edilebilecek.

Bu uygulama öncelikle faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan pizzacı hamburgerci gibi işletmeler için 1 Temmuz 2013’te başlayacak. Yol kenarı otopark hizmeti veren İSPARK gibi kuruluşlar için de bu tarih geçerli. Dükkanında, marketinde sabit yazarkasa olan diğer mükellefler için ise geçiş tarihi 1 Ocak 2016. Bu büyük değişimin en az 2 milyar dolarlık bir pazar yaratması bekleniyor.

Ercan İnan

Yazarkasalarda yeni dönem!!

Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili yönetmeliği değiştirdi, esnafa yeni yazarkasa alma zorunluluğu geliyor.

Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazlarda bulunması gereken tertibatlar ve bunların özellikleri ile ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin işlemler ve bilgisayar bağlantılı sistemlerde aranacak teknik ve fonksiyonel özellikleri belirledi.

Maliye Bakanlığı’nın, ”Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlandı

Buna göre, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanmış olan 1 Seri nolu Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde ödeme kaydedici cihazlarda bulunması gereken belli başlı tertibatlar ve bunların özellikleri, ödeme kaydedici cihazların onayına ilişkin işlemler ve 31 Seri nolu Genel Tebliğ’de de bilgisayar bağlantılı sistemlerde aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler belirlendi.

Anılan kanunun 10′uncu maddesinde yer alan ”Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir” hükmü ile bakanlığa verilen yetkiye istinaden, ”Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” adıyla tanımlanan cihazların bazı özellikleri taşıması zorunlu tutuldu.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

YENİ-NESİL-YAZAR-KASALAR

YENİ-NESİL-YAZAR-KASALAR

Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından onay için bakanlığa teslim edilecek olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, teknik ve fonksiyonel bakımlardan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanacak ”Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu”nda belirtilen özelliklere haiz olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili taraflara ilan etmek şartıyla gerekli gördüğü durumlarda teknik kılavuzlarda değişiklik yapabilecek.

Maliye Bakanlığı’nca, cihazların onaylanması aşamasında ”Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu”nda belirtilen özellikler aranacak ve bu şartları sağlamayan cihazlara onay belgesi verilmeyecek. Ayrıca, Maliye Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yeni nesil ödeme kaydedici cihazların güvenlik özellikleri için Ortak Kriterler Değerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) hazırlamaya yetkili olacak.

Yetkinin kullanılmasını müteakip söz konusu cihazların onaylanmasında, bu belgede yer alan özellikler aranacak.

EFT-POS özelliği olan ve Maliye Bakanlığı’nca onaylanmış bulunan ödeme kaydedici cihazlardan, Ödeme Kartları Endüstrisi PIN İşlem Güvenliği Standartlarına göre ve üstü seviye uygunluk belgesi alınmış olanlar, bu belgelerin ibraz edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığı’nca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak kabul edilecek.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, öngörülen amaca uygun olarak kullanılmasının sağlanması bakımından, ödeme kaydedici cihaz firmaları, satış ve bakım onarım servisleri aracılığıyla gerekli tedbirleri alacak.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi’ne veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca da erişilebilecek özellikleri taşıyacak. Söz konusu cihazlarda mali hafıza, cihaz şasisine, şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda korumalı olarak sabitlenmiş olacak, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi tutulmayacak.

Mali hafızaların arızalanması halinde, yeni mali hafıza aynı şekilde korumalı olarak cihaza sabitlenecek. Kullanılmış cihazların el değiştirmesinde de mali hafıza değişimi olmayacak, ödeme kaydedici cihaz servisi nezdinde gerçekleştirilecek devir sırasında satıcıya ait mali hafıza raporunun ilgili vergi dairesine gönderilmesi suretiyle işlem tamamlanacak, alıcı mükellef satıcının bıraktığı yerden mali hafıza kaydına devam edecek.

Önceki mevzuata uygun olarak onaylanmış cihazların durumu

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülüyor.

Buna göre, üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 sayılı Kanun’la ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31 Aralık 2012 tarihine kadar onaylanabilecek, ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici cihazların onay süresi 31 Aralık 2012 tarihinden sonra uzatılmayacak.

Mükellefler, önceki mevzuat hükümlerine tabi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31 Aralık 2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri nolu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliği’nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacak.

Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getirecek.

Otopark hizmeti verenler de EFT-POS özelliği cihaz kullanacak

Faaliyetlerinde, seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olacak.

3100 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak bu Genel Tebliğden önce yayımlanan mevzuatta yer alan düzenlemelerin bu tebliğe aykırı olmayan hükümleri, yürürlükte olacak.